“Tarımda dönüşümün aktörü”
 • Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
 • TAG-HIZLANDIRICI Programı İçin İhtiyaç Analiz Anketleri Yayında

 • 23 Aralık 2019

TAG Hızlandırıcı Programı İhtiyaç Araştırması

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Tarımda Girişimcilik Ve Teknoloji Platformu (www.tagtech.org.tr) kurulmuş olup, platform kapsamında Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı, Kentsel Tarım Programı ve Tarım ve Çocuk Programının yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı

Tarım, tarım alet ve makineleri, ilaç ve gıda sanayiine yönelik teknoloji şirketlerinin olgunlaştırılması ve bunlar tarafından geliştirilen güncel teknolojik çözüm fikirlerinin ticarileştirilmesini hızlandıran bir destek programıdır.

Program Amaçları

 • Ankara’nın tarım, gıda ve ilaç sanayiine yönelik AR-GE ve teknoloji üretme/ticarileştirme ekosistemini geliştirmek
 • Yenilikçi/akıllı teknolojilerin entegre edildiği küresel tarım/gıda üretimi trendini takip edebilmek ve bu yöntemlerin yalnızca uygulayıcısı değil aynı zamanda üreticisi olabilmek
 • Ankara’yı Türkiye’nin tarım, gıda ve ilaç üreten merkezi haline getirmek
 • Tarım, ilaç ve gıdaya yönelik teknolojik çözümlerin Ankara’da üretilerek hem ulusal hem de yurtdışı pazarlarına sunulmasını sağlamak
 • Güncel/akıllı teknolojik çözümlerin tarımsal üretimde, ilaç ve gıda sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak
 • Tarım, ilaç ve gıda sanayiinde verimliliği ve katma değeri arttırmak
 • Birincil tarımın akıllı tarım gibi uygulamalarla yaygınlaşmasını teşvik etmek.

 

Program Hedef Kitlesi

 • Çiftçiler
 • Tarımsal Üretici Birlikler ve Kooperatifler
 • Tarım Kredi Kooperatifleri
 • Ziraat Odaları
 • Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri
 • Tarımsal Üretici Kamu Kurumları
 • Gıda Sanayi İşletmeleri
 • İlaç Sanayi İşletmeleri
 • Tarım Alet ve Makineleri Üretici İşletmeleri

 

Program Kapsamı:

TAG-Hızlandırıcı Programı teknoloji entegrasyonu ve yayım bileşenlerinden oluşmaktadır.

Teknoloji Entegrasyonu Bileşeni eğitim, mentorlük ve test ve validasyondan olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Bu bileşen kapsamında teknoloji geliştirici şirketlerle hedef kitle arasında çözüm eşleşmesi yapılarak hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun teknolojik çözümlerin denenmesi amaçlanmaktadır. Eşleşmeler kapsamında teknoloji üreticileri ve hedef kitlede yer alan çiftçiler, kurum ve kuruluşlar ihtiyaçlarına uygun eğitim ve mentörlük hizmetlerinden faydalanacaklardır.  

Yayım Bileşeni eğitim, danışmanlık ve demonstrasyon olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Bu bileşen kapsamında çiftçiler ve tarımsal üretici kurum ve kuruluşların üretim ve ürünlerine uygun ürün ve yayım danışmanları ile eşleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu eşleştirmeler kapsamında ürün ve yayım danışmanlarının önerileri doğrultusunda sahada demonstrasyon çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhtiyaç Araştırması:

TAG-Hızlandırıcı kapsamında hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümler sunulması amacıyla çiftçi, kurum ve kuruluşların program amaçlarına yönelik ihtiyaçlarının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda aşağıda yer alan anketler hedef kitle kapsamındaki ilgilileri tarafından 12.01.2020 tarihine kadar doldurulacaktır. 

 

Anketler sonucunda ortaya çıkan öncelikler doğrultusunda 2020 Ocak ayı içerisinde program başvuru ilanına çıkılması öngörülmektedir.

Önemli Not: Bu anketlere katılan program paydaşlarının aşağıdaki beyanı ıslak imzalı olarak Ajansa iletmeleri durumunda program kapsamında yapılacak olan eşleşmelerde yer almak üzere başvurmuş sayılacaktır.

TAG-HIZLANDIRICI Çözüm Ortağı Beyannamesi

 • Sıkça
  Sorulan
  Sorular
 • Ankara Kalkınma Ajansı
 • Ankara Development Agency
 • BİLGİ HATTI
 • +90 (312) 310 03 00
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
 • T.C. Ankara Valiliği
Copyright © 2019 Ankara Kalkınma Ajansı. | Tüm Hakları Saklıdır. www.tagtech.org.tr